Novinky

01.04.2013 - po absolvovaní školení sme získali oprávnenie pre predaj a montáž celouhlíkovej vykurovacej fólie Ondolia 

01.11.2012 - Ukončený predaj snímačov a detektorov s polovodičovými senzormi (okrem snímačov freónov)

01.08.2012 - Ukončená výroba/predaj snímačov, detektorov a ústrední radu SUP.9xx, servis a ND podporované naďalej 

01.08.2012 - Stali sme sa výhradným distribútorom a servisnou organizáciou výrobkov spoločnosti KR Protect, spol. s r.o.   

04.01.2011 - Tedia spol. s r.o. pridanie nového výrobcu do zoznamu, pridanie prvých výrobkov do kategórie MicroUnit 

28.10.2010 -  ARMAGAS s.r.o. Třinec  pridanie nového výrobcu do zoznamu 

20.05.2010 - dokončené doplnenie obsahu v kategórii "Teplota odporové meranie -> Snímače teploty do 400 °C" o produkty  
                     spoločnosti REGMET s.r.o.

20.05.2010 - dokončené doplnenie obsahu v kategórii "Teplota odporové meranie -> Snímače teploty s prúdovým
                      výstupom a displejom" o produkty spoločnosti REGMET s.r.o.

20.05.2010 - dokončené doplnenie obsahu v kategórii "Teplota odporové meranie -> Snímače teploty s prúdovým  
                     alebo napäťovým výstupom" o produkty spoločnosti REGMET s.r.o.

12.05.2010 -  dokončené doplnenie obsahu v kategórii "Teplota odporové meranie -> Odporové snimače teploty" o produkty 
                      spoločnosti REGMET s.r.o.

17.04.2010 - spustenie skúšobnej prevádzky nového dizajnu našich webových stránok